Giải phóng mặt bằng là gì và quy trình giải phóng mặt bằng

Còn khá nhiều người dân không hiểu rõ về giải phóng mặt bằng là gì và những quy trình trong đó. Việc này cũng rất trọng, vì đất là tài sản có giá trị lớn. Hãy cùng tìm hiểu về giải phóng mặt bằng và quy trình để đảm bảo quyền lợi của mình.

Giải phóng mặt bằng là gì?

Giải phóng mặt bằng là tiến hành các công việc liên quan đến di dời công trình, nhà cửa…. Ngoài ra, còn có một bộ phận dân cư của tài sản nhằm mục đích cải tạo, mở rộng tài sản.

giải phóng mặt bằng là gì

 

Bồi thường giải phóng mặt bằng là một trong những giải pháp quan trọng nhất khi nhà nước có quyết định thu hồi đất. Trong bất kỳ dự án phát triển đô thị hay thu hồi đất phục vụ mục đích an ninh quốc phòng của nhà nước. Việc vận động nhân dân giải phóng mặt bằng luôn là điều quan trọng nhất.

Điều này nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người dân khi chuyển nhà cũng như các phương án di dời. Việc tước đất là một quá trình phức tạp và phải cân nhắc lợi ích của chủ đầu tư và người dân. Nếu vấn đề không được xử lý một cách khéo léo và thấu đáo, nó sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi kéo dài.

Quy trình giải phóng mặt bằng là gì?

Quy trình giải phóng mặt bằng sẽ bao gồm các bước sau đây:

Đưa ra thông báo cho người dân

Thu hồi đất là bước đầu tiên trong quá trình giải phóng mặt bằng và sơ tán. Trước khi ra quyết định thu hồi đất, các cơ quan nhà nước phải có thông báo thu hồi đất. Đối với đất nông nghiệp chậm nhất sẽ là 90 ngày. Nếu là đất phi công nghiệp chậm nhất là 180.

Tất cả những người có tài sản được mua lại sẽ được thông báo khi thu hồi. Các phương tiện truyền thông như: đài phát thanh, truyền hình trong khu vực…. Những ủy ban nhân dân của xã, phường cũng sẽ được dán các thông báo.

giải phóng mặt bằng là gì

 

Nội dung thông tin là lập kế hoạch thu mua đất, đo lường, kiểm kê và đo lường đất. Nếu người dân chấp nhận thu hồi thì Ủy ban nhân dân có liên quan được thu hồi đất. Sau đó tiến hành theo kế hoạch đề ra để bồi thường theo quy định giải phóng mặt bằng. Tiếp theo sẽ tái định cư gia đình cho tất cả cư dân mà không nhất thiết phải đợi hết thời gian thông báo.

Thu hồi đất trong quá trình giải phóng

Luật Đất đai năm 2013 quy định rằng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyền thu hồi đất nông nghiệp. Nếu đất đó thuộc sở hữu của các thành phố, quận và thị trấn. Thêm vào đó là đất công cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo và người Việt Nam để ổn định gia đình.

Đối với hộ gia đình, cá nhân, căn hộ chung cư, đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Các Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể quyết định thu hồi đất.

Trường hợp đất thu hồi có cả tổ chức và hộ gia đình cá nhân. Việc này sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Đây cũng là một trong những bước quan trọng của quy trình giải phóng mặt bằng là gì?

Kiểm kê đất và tài sản có trên đất

Đối với trường hợp phải bồi thường, kiểm kê tài sản thì Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với sở làm nhiệm vụ bồi thường. Nhằm giúp các cơ quan chức năng hoàn thành quy trình một cách hiệu quả và đúng mục tiêu.

Nếu tài sản ở trong nước, cần phải có bộ phận liên quan để thuyết phục mọi người. Sau 10 ngày vận động, thuyết phục hợp tác. Nếu người sử dụng đất không chịu hợp tác thì Chủ tịch nước sẽ thực hiện lệnh cưỡng chế. Việc này theo quy định tại Điều 70 Luật Đất đai năm 2013.

Đưa ra phương án bồi thường

Bước này do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện và giúp đỡ gia đình người dân. Các tổ chức sẽ bồi thường mặt bằng theo số liệu đo đạc, kiểm kê ở bước 3.

giải phóng mặt bằng là gì

 

Người dân đưa ra ý kiến

Việc tổ chức đưa ra ý kiến phải có giấy xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân của xã. Bằng cách này tổng hợp tất cả các ý kiến ​​của người dân để đối thoại trực tiếp và thỏa thuận.

Để giúp người dân hoàn toàn chấp nhận phương án bồi thường bằng cách hoàn thiện hồ sơ. Giai đoạn này được xem là khó nhất trong quy trình giải phóng mặt bằng là gì?

Hoàn chỉnh lại các phương án

Cơ quan chức năng có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đền bù trong quá trình đền bù. Việc này sẽ dựa vào cơ sở phản hồi của các cá nhân để lập phương án thực hiện.

Phê duyệt và kiểm tra thực nghiệm

Theo quy định tại Điều 66 Luật Tỉnh năm 2013, quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường. Những việc này sẽ theo theo cải tạo gia đình trong vòng 1 ngày và giải phóng mặt bằng.

Tổ chức bồi thường và chi trả

Trong thời hạn 30 ngày bắt đầu từ ngày có quyết định thu hồi đất. Các cơ quan chức năng có thực hiện nghĩa vụ bồi thường và khôi phục cho các gia đình.

Bàn giao lại mặt bằng

Cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất có trách nhiệm giao đất trong thời gian quy định. Sau khi nhận tiền bồi thường sẽ làm thủ tục bồi thường. Nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 Luật đất đai 2013.

Sau bài viết này có lẽ bạn cũng hiểu được vấn đề giải phóng mặt bằng là gì. Ngoài ra, bạn còn biết được thêm các bước trong quá trình giải phóng mặt bằng. Hãy nắm rõ những bước này để không bị mất đi quyền lợi nhé.

Bài viết gần đây