Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi chỉ có thể cung cấp dịch vụ của mình nếu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách khi Quý khách sử dụng Trang web này hoặc các dịch vụ của chúng tôi. Thuật ngữ “sử dụng” bao gồm:

 • tải lên Nội dung của Quý khách;
 • gửi / đăng bài trên diễn đàn người dùng;
 • thực hiện các giao dịch trên hoặc thông qua Trang web này;
 • truy cập hoặc duyệt Trang web;
 • liên lạc với chúng tôi qua email hoặc đăng ký nhận bản tin;
 • hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến; và
 • gọi cho chúng tôi hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi (bao gồm cả thông qua một trong các trang web cổng thông tin bất động sản trực tuyến).

Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách từ thông tin có sẵn công khai, chẳng hạn như thông tin trên các trang web của bên thứ ba, từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi, những người được Quý khách đồng ý chuyển nó hoặc những người được Quý khách ủy quyền xác thực hoặc nhận dạng Quý khách cho chúng tôi hoặc cho phép Quý khách đăng nhập đến Trang web của chúng tôi bằng thông tin đăng nhập của họ.
Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách khi chúng tôi theo dõi và ghi lại các liên lạc qua email và điện thoại với Quý khách hoặc giữa Quý khách và những người khác đang sử dụng hệ thống của chúng tôi hoặc của các đại lý thay mặt chúng tôi.
Chúng tôi có thể thu thập tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân sau từ hoặc về Quý khách:

 • tên và chức danh, giới tính và ngày sinh của Quý khách;
 • tên công ty hoặc chi nhánh của Quý khách;
 • thông tin liên lạc của Quý khách bao gồm điện thoại / số di động / fax và địa chỉ email;
 • thông tin nhân khẩu học khác bao gồm nhà của Quý khách hoặc các địa chỉ khác và mã bưu điện;
 • sở thích và sở thích giao tiếp và mua hàng của Quý khách;
 • thông tin khác liên quan đến các cuộc khảo sát khách hàng và / hoặc đề nghị mà chúng tôi có thể cung cấp cho Quý khách;
 • duyệt web, các hoạt động trực tuyến và giao dịch của Quý khách;
 • nơi Quý khách đã gửi / đăng Nội dung của mình, các bài gửi và bài đăng của Quý khách;
 • nơi Quý khách đã đăng ký với chúng tôi, tên người dùng và mật khẩu của Quý khách; và
 • nơi Quý khách đã thực hiện một giao dịch thông qua Trang web này, thông tin thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của Quý khách hoặc thông tin hệ thống thanh toán khác bao gồm địa chỉ bưu điện thanh toán và chuyển phát của Quý khách.

Quý khách nên biết rằng khi Quý khách gửi hoặc đăng bất kỳ Nội dung nào bao gồm dữ liệu cá nhân trên hoặc qua Trang web trong các diễn đàn người dùng có thể truy cập công khai có nghĩa là những dữ liệu cá nhân đó có thể bị người khác xem.

Chúng tôi làm gì với dữ liệu cá nhân của Quý khách

Chúng tôi (và những người thay mặt chúng tôi) thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách vì những lý do sau:

 • để cung cấp Trang web này, để tùy chỉnh nó, cung cấp Nội dung của chúng tôi và Nội dung của Quý khách phù hợp với các yêu cầu riêng; để hiểu và cải tiến dịch vụ, bản tin và các thông tin liên lạc khác cũng như cho phép người khác xem Nội dung, bài gửi và bài đăng của Quý khách;
 • để cung cấp Nội dung của Trang web này cho Quý khách khi Quý khách sử dụng các trang web của bên thứ ba;
 • cho các mục đích liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi cho Quý khách, bao gồm xác minh và xác thực danh tính của Quý khách, xử lý các khoản thanh toán và hệ thống thanh toán hoặc chi tiết thẻ của Quý khách để hoàn tất các giao dịch với chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi được thực hiện thông qua Trang web này;
 • liên lạc với các cơ quan tham chiếu tín dụng của bên thứ ba để thực hiện kiểm tra tín dụng đối với Quý khách hoặc thay mặt Quý khách;
 • để duy trì bất kỳ tài khoản đã đăng ký nào mà Quý khách có thể giữ với chúng tôi và cung cấp cho Quý khách các bản cập nhật hoặc thông báo về những thay đổi đối với tài khoản của Quý khách cũng như các chính sách và điều khoản của chúng tôi;
 • đối với các yêu cầu lưu giữ hồ sơ nội bộ của chúng tôi bao gồm thu thập thông tin chi tiết ẩn danh về khách truy cập vào Trang web của chúng tôi để tổng hợp thống kê tổng hợp hoặc tạo báo cáo nội bộ;
 • với thỏa thuận của Quý khách, để liên hệ với Quý khách về các chương trình khuyến mãi, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng Quý khách có thể thấy thú vị, ưu đãi hoặc vì mục đích làm hài lòng khách hàng (bao gồm liên hệ qua email hoặc SMS);
 • cho các mục đích nghiên cứu thị trường, phân tích, thử nghiệm, giám sát, quản lý rủi ro và hành chính (bao gồm cả việc chẩn đoán các vấn đề công nghệ có thể được báo cáo cho chúng tôi); và
 • cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến những điều trên hoặc khi chúng tôi có quyền hoặc nghĩa vụ hợp pháp để sử dụng hoặc Tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách (bao gồm cả việc lạm dụng, phòng chống tội phạm và gian lận và các mục đích liên quan).

Cách chúng tôi sử dụng cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thực hiện những việc sau:

 • cho phép chúng tôi phản hồi Quý khách với tư cách cá nhân và điều chỉnh hoạt động của chúng tôi theo nhu cầu của Quý khách bằng cách thu thập và ghi nhớ dữ liệu cá nhân về sở thích của Quý khách;
 • hỗ trợ hoạt động hiệu quả của Trang web này;
 • để nhắm mục tiêu lại các quảng cáo hoặc Nội dung khác trên Trang web này để chúng được hiển thị khi Quý khách sử dụng các trang web của bên thứ ba;
 • cho phép lưu lượng truy cập vào Trang web và các trang được ghi lại để xác định các trang được sử dụng và hành vi duyệt và mua của người dùng Trang web của chúng tôi cho mục đích thống kê và để theo dõi trang nào mà người dùng thấy hữu ích hay không; hoặc là
 • xác định Quý khách là chủ tài khoản hoặc người dùng và hỗ trợ bảo mật tài khoản hoặc người dùng (chẳng hạn như bằng cách yêu cầu Quý khách đặt lại mật khẩu nếu mật khẩu đã hết hiệu lực).

Việc từ chối cookie có thể khiến Quý khách không tận dụng được hết khả năng của Trang web và có thể khiến Trang web này không hoạt động bình thường khi Quý khách sử dụng nó. Quý khách có thể không thể hoàn tất giao dịch với chúng tôi trên Trang web này. Nếu Quý khách không đồng ý sử dụng cookie, Quý khách phải tắt cookie bằng cách xóa chúng hoặc sửa đổi cài đặt cookie trên máy tính của Quý khách hoặc Quý khách phải ngừng sử dụng Trang web này.

Bảo mật thông tin

Để giảm thiểu rủi ro có sự truy cập trái phép hoặc Tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách, chúng tôi đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý thích hợp có thể thực hiện được để bảo vệ và bảo mật dữ liệu đó. Dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi, nhưng không có đường truyền nào qua internet được đảm bảo là an toàn.
Để bảo mật, Quý khách nên:

 • nếu sử dụng máy tính ở vị trí công cộng, hãy luôn đăng xuất và đóng trình duyệt Trang web khi Quý khách hoàn thành phiên trực tuyến của mình;
 • giữ bí mật chi tiết tài khoản và mật khẩu của Quý khách;
 • thường xuyên thay đổi mật khẩu của Quý khách;
 • tránh sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản trực tuyến.

Quyền kiểm soát của Quý khách đối với dữ liệu cá nhân của Quý khách và quyền truy cập vào nó

Quý khách có thể yêu cầu thông tin chi tiết về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về Quý khách theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu 1998 hoặc sửa đổi các chi tiết đó nếu chúng không chính xác hoặc không đầy đủ. Chúng tôi có thể tính cho Quý khách một khoản phí quản lý nhỏ để đáp ứng yêu cầu của Quý khách.
Quý khách có quyền lựa chọn để hạn chế việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách theo những cách sau:

 • khi Quý khách được chúng tôi yêu cầu chấp nhận cookie hoặc điền vào biểu mẫu trên Trang web, hãy tìm cài đặt cookie của Quý khách và khu vực mà Quý khách có thể nhấp vào để cho biết sở thích sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách để tiếp thị hoặc các hoạt động khác các mục đích; và
 • nếu trước đây Quý khách đã đồng ý chấp nhận một cookie, thì Quý khách có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào việc tắt hoặc xóa cookie hoặc sửa đổi cài đặt cookie của Quý khách.

Quý khách có quyền lựa chọn liệu chúng tôi có sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách để gửi cho Quý khách thông tin khuyến mại hoặc thông tin khác về các bên thứ ba hoặc chúng tôi hay không. Nếu Quý khách đồng ý nhưng sau đó đổi ý nhận những thông tin liên lạc như vậy, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ ngừng hoạt động đó.