Các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng và quy trình đấu thầu

Hoạt động đấu thầu qua mạng hiện nay được thực hiện trong hệ thống đấu thầu quốc gia. Các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng cũng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, sửa đổi và bổ sung để đáp ứng kịp thời các nhu cầu sử dụng. Tính đến tháng 5/2020, nước ta đang sử dụng 8 mẫu hồ sơ mời thầu tương ứng với những hoạt động lĩnh vực quy định. Cụ thể 8 mẫu hồ sơ mời thầu và quy trình tiến hành đấu thầu qua mạng sẽ được chi tiết hóa trong bài viết này.

8 mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng

Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Theo đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư bổ sung thêm mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng quy định đối với gói thầu dịch vụ phi tổ chức.

mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng

 

Như vậy, tính đến tháng 05/2020 đang có 8 mẫu hồ sơ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành cho hình thức mời thầu qua mạng. Cụ thể:

Áp dụng trong xây lắp

Hiện có 2 mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng trong các hoạt động xây lắp đó là mẫu số 01 và mẫu số 04. Qua đó, mẫu 01 đề cập đến hoạt động xây lắp quy mô nhỏ, tổ chức đấu thầu qua mạng rộng rãi. Hình thức chào hàng cạnh tranh 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Còn mẫu 04 được áp dụng trong gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo hình thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Trong mua sắm

Trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu 02 và 04. Mẫu 02 được áp dụng đối với gói thầu hàng hóa có quy mô nhỏ và được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đơn 1 túi hồ sơ.

Mẫu 05 cũng tương tự nhưng áp dụng theo phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Dịch vụ phi tư vấn

Trong gói thầu liên quan đến dịch vụ phi tư vấn sử dụng 2 mẫu hồ sơ mời thầu số 03 và 08.

Mẫu 03 áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, phương thức chào hàng cạnh tranh qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Mẫu 08 được bổ sung mới áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo hình thức chào hàng cạnh tranh một giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Hoạt động khác

Mẫu 06 áp dụng trong gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Mẫu 07 áp dụng cho gói thầu tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

Trên đây là 8 mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng, ở phần sau chúng tôi gửi đến bạn các quy trình tiến hành đấu thầu qua mạng để các bạn có thể tham khảo.

Quy trình tiến hành đấu thầu qua mạng

mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng

Hiện có 2 quy trình đấu thầu qua mạng chính đó là quy trình chuẩn và quy trình rút gọn.

Quy trình đấu thầu chào hàng cạnh tranh 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ chuẩn

  • Bước 1: Chuẩn bị và chọn lựa nhà thầu

Bên mời thầu lập E-HSMT(hồ sơ mời thầu) bằng cách đăng nhập vào hệ thống đấu thầu quốc gia. Có 3 mục hàng hóa, xây lắp và dịch vụ phi tư vấn để các bạn lựa chọn. Bên mời thầu chịu trách nhiệm liên quan đến sự thống nhất giữa nội dung E-HSMT trên hệ thống và bản mà chủ đầu tư duyệt. Để chính xác thì bên mời thầu in hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và trình chủ đầu tư.

  • Bước 2: Tổ chức và lựa chọn nhà thầu phù hợp

Để lựa chọn nhà thầu phù hợp, trước hết chủ đầu tư cần đăng tải E-TBMT (thông báo mời thầu) và phát hành E-HSMT theo hướng dẫn trên hệ thống quốc gia. Sau đó nếu nếu cần sẽ thực hiện các bước sửa đổi. Cuối cùng là nộp E-HSDT và đợi thời gian tiến hành mở thầu.

  • Bước 3: Đánh giá E-HSDT và xếp hạng nhà thầu

Bên mời thầu đăng nhập vào hệ thống và tiến hành đánh giá nhà thầu dựa trên các tiêu chuẩn. Từ đó, lựa chọn được nhà thầu phú hợp nhất.

  • Bước 4: Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định và phê duyệt kết quả

Các hoạt động thương lượng, trình và phê duyệt kết quả được thực hiện theo điều 19 và điều 20 nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Sau khi phê duyệt nhà thầu, bên mời thầu phải đăng tải các thông tin về kết quả đấu thầu lên hệ thống. Các thông tin buộc phải có đó là thông tin về gói thầu, nhà trúng thầu, quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu.

  • Bước 5: Ký kết hợp đồng

Cả 2 bên cùng hoàn tiện và tiến hành ký kết dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định của luật đấu thầu, các Nghị định và quy định khác có liên quan.

Phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn( sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu 07)

  • Bước 1:Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Công đoạn này được thực hiện qua các bước tương tự như quy trình thông thường ở trên. Nội dung của E-HSMT phải bao gồm các yêu cầu nộp báo giá, biểu mẫu mời thầu và dự thầu, biểu mẫu hợp đồng.

  • Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Giai đoạn này cũng tương tự như quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường ở trên. Các hoạt động phát hành E-HSMT, sửa đổi nộp E-HSDT và tiến hành mở thầu đều thực hiện đúng như ở trên.

  • Bước 3: Đánh giá E-HSDT, thương thảo hợp đồng, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

Đánh giá các hồ sơ dự thầu dựa trên các tiêu chuẩn và lựa chọn nhà thầu phù hợp. Sau đó tiến hành thảo luận về các hợp đồng và vấn đề liên quan. Sau khi đi đến thống nhất bên mở thầu phải phát ra thông báo lên hệ thống.

Cuối cùng là đến giai đoạn ký kết hợp đồng theo các quy định của pháp luật.

 

mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng

Kết luận

Trên đây là các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng và quy trình tiến hành mở, đấu thầu. Các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này nhé.

 

Bài viết gần đây