Nghị định mới nhất về quản lý chất lượng công trình có những gì?

Ngày 26/1/2021 bên phía chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2021 / NĐ-CP quy định chi tiết đến chất lượng, xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Đây là Nghị định mới nhất về quản lý chất lượng công trình.

Nghị định mới nhất về quản lý chất lượng công trình bao gồm những gì ?

nghị định mới nhất về quản lý chất lượng công trình

 

Nghị định nêu rõ các nội dung quản lý công trình xây dựng bao gồm:

 • Quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Phải quản lý tiến độ thực hiện của các công trình
 • Quản lý khối lượng tòa nhà
 • Quản lý an toàn lao động của công nhân và môi trường của công trình trong xây dựng kết cấu
 • Quản lý tất cả chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình xây dựng;
 • Quản lý các nội dung còn lại theo các điều khoản của hợp đồng lao động.

Thời gian và nguyên tắc hoạt động của nghị định quản lý chất lượng công trình

Nghị định mới nhất về chất lượng công trình được ban hành 26/1/2021. Nghị định 06/2021 / NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

Đối với công trình đang xây dựng, dự án đầu tư được quyết định đầu tư trước ngày 26 tháng 01 năm 2021, loại công trình, chất lượng của công trình được xác định theo quy định tại thời điểm quyết định đầu tư.

Công trình xây dựng khởi công trước ngày 26/01/2021 phải nghiệm thu theo quy định tại nghị định 46/2015 / NĐ-CP. Tuy nhiên không phải nghiệm thu theo quy định tại nghị định 06/2021 / NĐ-CP . Chỉ cần thực hiện kiểm tra và nghiệm thu công việc không còn thực hiện.

nghị định mới nhất về quản lý chất lượng công trình

 

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, kiểm tra lần cuối công trình đưa vào sử dụng. Điều này theo quy định tại Nghị định 06/2021 / NĐ-CP và báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan chuyên môn. Báo cáo về xây dựng theo quy định tại nghị định theo cấp bậc để giám sát, theo dõi

Các công trình khởi công trước ngày 26/01/2021 sẽ được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. Kiểm tra theo nghị định 06/2021 / NĐ-CP phải thực hiện theo quy định tại Nghị định 06/2021 / NĐ-CP.

Trình tự quản lý trong thi công xây dựng công trình

Theo nghị định mới nhất về chất lượng quản lý công trình, trình tự các công việc như sau:

 • Tiếp nhận mặt bằng xây dựng; Thực hiện công tác quản lý xây dựng
 • Quản lý vật tư, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình
 • Quản lý công trình xây dựng của nhà thầu
 • Giám sát công tác giám quá tình thực thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, nghiệm thu các giai đoạn trong quá trình thi công
 • Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công
 • Kiểm tra khả năng chịu tải của kết cấu và kiểm tra công trình trong quá trình thi công 
 • Nghiệm thu công trình giai đoạn thi công, bộ phận của công trình xây dựng
 • Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình để đưa vào sử dụng và khai thác
 • Nghiệm thu công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Lưu trữ và lập hồ sơ hoàn công trong công trình 
 • Hoàn trả công trình
 • Bàn giao công việc.

Những điều lưu ý trong nghị định quản lý chất lượng công trình

Nghị định mới nhất về chất lượng quản lý công trình nêu rõ, nhà thầu tiếp nhận và quản lý địa điểm xây dựng, nhận cắm mốc giới dự án và quản lý địa điểm xây dựng theo quy định.

Nhà thầu xây dựng phải đánh dấu các khu vực nguy hiểm trên công trường. Xây dựng công trình theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng (nếu có), sơ đồ mặt bằng. 

Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư trong trường hợp có sự sai lệch giữa hồ sơ quy hoạch, hợp đồng xây dựng và điều kiện thực tế. Biên bản kiểm tra chất lượng công trình xây dựng phải phù hợp với thời gian thực hiện trên công trường

nghị định mới nhất về quản lý chất lượng công trình

 

Dừng thi công xây dựng công trình, bộ phận, hạng mục công trình bằng cách xác định sai sót, trục trặc về chất lượng hoặc sự cố công trình và khắc phục những sai sót, khiếm khuyết, sự cố. 

Dừng thi công khi nhận thấy nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố công nghiệp dẫn đến mất an toàn công nghiệp và có biện pháp khắc phục giúp đảm bảo an toàn trong công trình trước khi tiến hành thi công.

Thực hiện các thao tác đo đạc, giám sát công việc theo yêu cầu của thiết kế. Tiến hành thử nghiệm, kiểm tra chạy thử một lần và thử liên động theo kế hoạch, trước khi yêu cầu nghiệm thu …

Giải thưởng của chất lượng công trình trong nghị định mới nhất 

Trong nghị định mới nhất về quản lý chất lượng công trình nêu rõ các giải thưởng về chất lượng công trình bao gồm các hình thức sau:

 • Giải thưởng của quốc gia đối với nghị định về chất lượng công trình xây dựng
 • Giải thưởng công trình chất lượng cao và các giải thưởng chất lượng khác.
 • Các nhà thầu được công nhận về chất lượng công trình sẽ được ưu tiên khi đấu thầu công trình xây dựng theo quy định của Luật đấu thầu. Giải thưởng là cơ sở để xét ưu tiên cho các công trình xây dựng. Đó là giá thầu mà nhà thầu đạt được trong 3 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký tham dự thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung trên trong hồ sơ mời thầu.

Bộ Xây dựng tổ chức xét để khen thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 162 Luật số 50/2014 / QH13.

Trên đây là thông tin về Nghị định mới nhất về quản lý chất lượng công trình cụ thể nhất. Hy vọng bạn có thể thu thập được các thông tin bổ ích cho mình. Bạn cũng đừng quên ghé qua website để có thể tìm và học hỏi thêm nhiều thông tin hữu ích nhé

Bài viết gần đây