Thành lập ban quản lý dự án theo nghị định 59

Thành lập ban quản lý dự án theo nghị định 59 của luật xây dựng là một điều không thể thiếu. Đặc biệt, đối với những công trình dự án vừa và lớn. Vì nó giúp bạn quản lý một công trình chặt chẽ và mang lại hiệu quả cho công trình. Hãy cùng xem bài viết dưới đây để biết thêm về ban quản lý dự án.

Ban quản lý dự án nghĩa là gì? thành lập ban quản lý dự án theo nghị định 59 gồm những ban nào?

Ban quản lý dự án hoặc ban giám đốc dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 7 Thông tư 16/2016 / TTBXD quy định. Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện Nghị định 59/2015 / NĐCP. Đây là tổ chức sự nghiệp của công lập theo nguyên tắc tự bảo đảm chi phí hoạt động.

thành lập ban quản lý dự án theo nghị định 59

 

Theo Thông tư 16/2016 / TTBXD, khoản 4, điều 3 và theo quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan. Ngoài ra còn có bộ, chủ tịch ủy Ban nhân dân tỉnh và các huyện. Hiện nay, theo quy định tại Điều 63 LXD 2014, ban quản lý dự án đầu tư các dự án được chia thành:

  • Ban quản lý dự án xây dựng thuộc chuyên ngành
  • Ban quản lý dự án xây dựng từng khu vực

Điều kiện thành lập ban quản lý dự án theo nghị định 59

Đối với dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực công tác trên cùng địa bàn. Do Thủ trưởng cơ quan, bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và huyện quyết định. Nếu dự án của nhà nước, người có thẩm quyền sẽ quyết định việc thành lập ban quản lý dự án.

Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng các yêu cầu đã quy định. Đối với giám đốc quản lý dự án hạng nhất phải có chứng chỉ trong nghề thiết kế hạng nhất. Đồng thời có chứng chỉ kiểm định công trình hạng nhất và là chỉ huy trưởng của công trình.

Đối với công trình hạng hai, phải có chứng chỉ xây dựng hạng hai. Quản lý dự án phải đạt hạng hai, giám sát công trường hạng hai và trưởng nhóm dự án. Còn hạng ba chỉ cần chứng chỉ thiết kế trong giám sát thi công hạng b và chỉ huy trưởng công trình hạng ba.

thành lập ban quản lý dự án theo nghị định 59

 

Những người thực hiện công việc tại công trường, cần phải có chứng chỉ hoạt động. Ngoài ra, còn có chuyên môn phù hợp với công việc mà họ đảm nhiệm. Điều kiện là có ít nhất hai mươi người có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự án đối với dự án cấp tỉnh. Dự án cấp huyện thì chỉ cần mười người.

Cách thành lập ban quản lý dự dự án theo nghị định 59

Theo khoản 1 Điều 63 của luật xây dựng quy định thẩm quyền. Muốn thành lập ban quản lý dự án phải bao gồm:

Thủ tướng của các cơ quan hoặc cấp bộ thành lập các cơ quan quản lý dự án khu vực. Điều này phải theo yêu cầu của việc xây dựng cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng. Nó tùy thuộc vào các vùng hoặc khu vực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập các đầy đủ các ban. Có đủ các ban sau đây mới thực hiện công tác quản lý dự án:

  • Ban quản lý dự án trong các công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp;
  • Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, khu công nghiệp,
  • Ban quản lý dự án kết nối phát triển đô thị

Tùy theo mục tiêu, loại hình, phạm vi công việc, yếu tố công trình, vị trí dự án. Để xác định người chịu trách nhiệm lập quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình. Các trường hợp cần thuê ban quản lý dự án chuyên ngành. Hãy lựa chọn những đơn vị có kinh nghiệm, năng lực trong quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nhiệm vụ của thành lập ban quản lý dự án theo nghị định 59

Theo quy định, ban quản lý dự án được thành lập để:

  • Làm chủ đầu tư của số dự án
  • Nếu cần thiết sẽ tham gia tư vấn quản lý dự án và có nhiệm vụ quản lý dự án 

Luật Quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 63 Luật Xây dựng 2014. Đưa ra quy định về quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 của Luật xây dựng. Mục đích nhằm trực tiếp cấp các dự án cho người quyết định đầu tư giao quản lý. Đồng thời họ sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ. Việc giao tác phẩm cho các tổ chức hoặc đơn vị phụ thuộc quản lý. Những đơn vị này có thể vận hành, khai thác và sử dụng chúng.

thành lập ban quản lý dự án theo nghị định 59

 

Sau bài viết này bạn cũng hiểu sơ lược về các thông tin của thành lập ban quản lý dự án theo nghị định 59. Việc thành lập ban quản lý rất có ích đối với dự án của bạn. Các ban dự án không phải tự thành lập được mà phải qua một số quy tắc và các cơ quan. Vì vậy, hãy cân nhắc và thực hiện đúng các luật xây dựng nhé.

Bài viết gần đây